Facebook - HùngKuTin

[Script] Xóa bạn bè đã khóa tài khoản hoặc bay màu trong danh sách bạn bè

[Script] Xóa bạn bè đã khóa tài khoản hoặc bay màu trong danh sách bạn bè Ngâm hơi lâu để làm giao …

SCRIPT HUỶ THEO DÕI TOÀN BỘ NGƯỜI LẠ

Giới thiệu   Đây là đoạn script sẽ huỷ theo dõi hàng loạt những người bạn đã theo dõi mà không phải …

GỬI VÀ ĐỌC TIN NHẮN TÀNG HÌNH TRÊN FACEBOOK

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG: Bằng cách chèn code trực tiếp vào các components của React, công cụ này cung cấ…