Nhật Bản bắt 3 người làm video tóm tắt phim

Ngày 26/6, cảnh sát tỉnh Miyagi, Nhật Bản đã bắt giữ 3 người vì đăng tải video tóm tắt phim lên nền…